ЛИШЕ СОВІСТЬ ВРЯТУЄ УКРАЇНУ!

Політична партія «Совість України»

 

декларує та впроваджує в життя:

 

– модель розвитку«ВЛАДА – СОВІСТЬ – ОСВІТА – ТЕХНОЛОГІЇ»;

– національна ідеяУКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ – основа кардинального підвищення рівня й якості життя  людей.

 

У сфері державного та політичного будівництва:

– демократична децентралізована система управління;

– самостійність територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

– розвиток громадянського суспільства та правової держави;

– підтримка муніципального руху;

– безумовне дотримання принципів сталого розвитку і рівних можливостей.

 

У сфері освіти та науки:

– достойна конкурентна мотиваційна система оплати праці в усій сфері;

– створення реально діючої державної системи сприяння та підтримки освіти та науки; використання конкурсних засад при розподілі цієї підтримки;

– системний підхід до формування національної свідомості через дошкільне, шкільне та позашкільне виховання;

– впровадження інноваційно-інвестиційної політики держави у сфері науки.

 

У сфері культури та духовності:

– пріоритетом є розвиток освіти, науки та культури;

– розробка та реалізація ідеології консолідації на засадах загальнолюдських цінностей і духовних традицій нації;

– утвердження в суспільному житті принципу полікультурності, забезпечення національно-культурної самоідентифікації усіх націй і народів України;

– рівноправність усіх конфесій.

 

У сфері охорони здоров’я:

– максимальне сприяння вихованню нового покоління в дусі поваги до свого життя і здоров’я;

– кардинальне реформування системи охорони здоров’я з використанням у медицині високотехнологічного обладнання, впровадженням системи страхової медицини, медичним захистом вразливих верств населення, особливо дітей. Безпосередня участь держави в кадровій політиці цієї важливої сфери.

 

У соціальній сфері:

– захист працівників освіти, науки, культури, охорони здоров’я, засобів масової інформації, представників творчої інтелігенції;

– створення ефективної системи соціального захисту та підтримки вразливих верств населення;

– практична реалізація принципу гендерної рівності і симетрії;

– створення належних умов для гідного життєвого старту молоді.

 

В економічній сфері:

– розвиток соціально-орієнтованої, конкурентоздатної, високо-технологічної, енергоефективної ринкової економіки України;

– невід’ємність права громадян на приватну власність та підприємницьку ініціативу; підтримка початкового, малого та середнього бізнесу.

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАШОЇ РОБОТИ:

        відповідності очікуванням громадян;

        прозорості;

        відповідальності;

        компетентності і професіоналізму.

 

ГОЛОВА Політичної партії «Совість України» – Хачатурян Хачатур Володимирович – ректор Київського міжнародного університету, відомий науковець, автор багатьох наукових творів та публікацій, автор оригінальної методики інтенсивного вивчення іноземних мов, яка використовується у навчальних закладах України й за її межами.

 

Партія продовжує свою розбудову в ім’я Великої України. ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

 

Адреса Політичної партії «Совість України»:

03179, м. Київ, вул. Львівська, 49

Тел./ф. (044) 424-80-08

www.sovistukr.org.ua

E-mail: sovukr@ukr.net

 

 

логотипПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

Київської обласної організації Політичної партії «Совість України»

«Київщина: погляд в майбутнє»

 

Враховуючи складний час фінансово-економічних проблем, пов’язаних з світовими процесами, внутрішніми проблемами кризи влади, державного управління, величезних проблем соціально-економічного розвитку на місцевому рівні.

Оцінюючи можливості задіяння нових джерел розвитку Київського регіону.

Беручи на себе відповідальність, ми пропонуємо наступний план дій:

-         сформувати ефективну регіональну політику, яка стимулюватиме територіальні громади Київщини до саморозвитку та прояву місцевої ініціативи (від виживання до розвитку та процвітання на благодатній землі);

-         формування фінансової, економічної спроможності переважної більшості територіальних громад, органів місцевого та регіонального самоврядування щодо здійснення делегованих  власних повноважень;

-         запровадження в практику діяльності всіх органів державної влади, місцевого самоврядування європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні шляхом використання 12 принципів доброго демократичного врядування;

-         реалізація створення мотиваційної, відповідальної, інтелектуальної кадрової політики, виключивши можливість корупційних дій;

-         розробка та реалізація програми реконструкції транспортної мережі, в тому числі, капітального ремонту, починаючи з доріг сільського значення до обласного і державного;

-         розробка та реалізація сучасної інноваційно-інвестиційної регіональної політики з організаційно-економічним механізмом залучення інвестицій з метою створення високотехнологічних високооплачуваних робочих місць шляхом створення на території області технопарків, промислових парків, територій розвитку;

-         забезпечення технічної модернізації житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі, створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

-         створення постійно діючої на весь період реформи системи соціального захисту та соціальних гарантій вразливих верств населення, приділивши особливу увагу сфері освіти і медицини;

-         розробка проекту Закону України «Про Київський столичний регіон» з метою створення умов рівних можливостей для жителів Київщини та м. Києва, а також отримання компенсуючи ресурсів для розвитку регіону;

-         розвиток прямих форм демократії, безперечної участі громадян у вирішенні питань місцевого значення на базі сучасних інформаційних технологій та електронного врядування.

Висловлюємо впевненість в спроможності наших кандидатів та політичної сили в здійсненні задумів з однією метою: кардинального підвищення рівня та якості життя жителів Київщини.